Hendrik Pieter Martinus Willem van der Wedden

Uit HurwenenWiki
Ga naar: navigatie, zoeken
Hendrik Pieter Martinus Willem
van der Wedden
foto: Wilhelm Ivens
foto: Wilhelm Ivens
Algemene informatie
Geboren 8 oktober 1847, Nijmegen
Overleden 1 januari 1899, Hurwenen
Beroep burgemeester


Hendrik Pieter Martinus Willem (Henri) van der Wedden (Nijmegen, 8 oktober 1847Hurwenen, 1 januari 1899[1]) was gepensioneerd kapitein bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en van 1894 tot en met 1899 burgemeester van Hurwenen.

Van der wedden was de oudste van zeven kinderen van Jan Hendrik van der Wedden en Gesina Willemina Goedings. Samen met zijn twee broers nam Hendrik Pieter Martinus Willem (kortweg Henri) van der Wedden dienst bij het KNIL. Hij trouwde op 1 augustus 1877 te Padang (Nederlands-Indië) met Sophia Maria Weijler. Zij gingen later samen naar Nederland. Hun huwelijk bleef kinderloos. Van der Wedden was een broer van de latere generaal Peter Hermanus van der Wedden.[2]

Loopbaan als burgemeester

In de raadsvergadering van 5 maart 1894 meldt de oudste wethouder, Pieter Berghege dat een missive van de commissaris der Koningin is binnengekomen waarin wordt gemeld dat bij Koninklijk Besluit van 10 februari 1894 Van der Wedden tot burgemeester van Hurwenen is benoemd. Dit besluit van hare majesteit de koningin-regentes Emma wordt voorgelezen nadat Van der Wedden door de jongste wethouder de raadszaal is binnengeleid. Wethouder Berghege spreekt vervolgens:

“Overgaande tot de installatie van den benoemden burgemeester, geloof ik de tolk te zijn van de gemeente en van de gemeentenaren, hopende dat onze gemeente eenmaal moge gedenken de kommervolle, zorgvolle strijdige dagen, toen wij door verschillende hoofden bestuurd werden, welke door deze benoemde in het verleden mogen geraken. Wij wenschen U, nieuw benoemde burgemeester, hartelijk geluk met uwe benoeming en hopen dat gij nog vele jaren tot nut onzer gemeente zult mogen werkzaam zijn.”

Daarna hangt hij Van der Wedden het insigne om de hals en deze spreekt de volgende woorden:

“Mijne Heeren! Ik dank de heer Berghege voor zijne hartelijke woorden. Het was voor mij een aangename tijding toen ik bij besluit van Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin-Regentes benoemd werd tot burgemeester dezer gemeente. Eene gewichtige betrekking voorzeker, waaraan ongetwijfeld vele moeilijkheden verbonden zijn. Echter zie ik tegen die moeilijkheden niet op, overtuigd als ik ben van uw aller medewerking en hulp. Dikwerf zal het nodig zijn, dat ik bij de heeren Wethouders in het bizonder, en bij de heeren Raadsleden in het algemeen om raad zal komen, en ben er zeker van, dat mij dien bijstand niet zal worden onthouden. Het geldt hier de belangen van de gemeente Hurwenen, uw aller belangen, die nu ook de mijne geworden zijn. Gedachtig aan de oude spreuk onzer vaderen ‘Eendracht maakt macht’ hoop ik dat wij, zoals wij hier vergaderd zijn, nog langen tijd eendrachtig mogen samenwerken tot heil onzer gemeente. En thans verklaar ik de betrekking van burgemeester der gemeente Hurwenen, tevens voorzitter van dezen Raad te hebben aanvaard.”.[3]

Op 28 maart wordt Henri van der Wedden daarnaast unaniem met zeven stemmen verkozen tot gemeentesecretaris. Er zijn geen stemmen voor de tegenkandidaat, dhr. Winkenius, telefoonbeambte uit Rossum. Ook wordt Van der Wedden ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij Koninklijk Besluit 27-4 nr. 3 uit 1894 wordt zijn benoeming tot gemeentesecretaris bekrachtigd.

In de raadsvergadering van 18 januari 1895 wordt besloten de burgemeester te machtigen om een revolver en patronen te kopen voor de gemeenteveldwachter.[4]

In de raadsvergadering van 25 juli 1895 meldt de burgemeester dat slechts 8 tot 10 van de 60 tot 70 schoolgaande kinderen in de gemeente naar school gaan, door mazelen. De gemeentegeneesheer raadt aan de school tijdelijk te sluiten en na de zomervakantie pas weer te openen, in de hoop dat de epidemie dan voorbij is. Op 25 april 1896 stelt Van der Wedden voor een drinkwatergelegenheid in de school te laten maken. Dit voorstel wordt aangenomen.[5]

Henri van der Wedden verdronk op 1 januari 1899 na in een sloot gevallen te zijn.[1][6][7] Zijn vrouw Sophie meldt zijn overlijden aan de raad middels een kort briefje:[8]

“Aan de Edelachtbaren Gemeenteraad der Gemeente Hurwenen
Edelachtbare Heeren!
Hiermede vervul ik den smartelijken plicht u kennis te geven van het overlijden van mijnen Echtgenoot, Burgemeester dezer Gemeente.
Achtend,
Mevrouw S.M.C. van der Wedden
Hurwenen, 2 januari 1899.”

Van der Wedden en zijn vrouw liggen begraven op begraafplaats Rustoord in Nijmegen. Het nummer van de grafkelder is 't Hofje 21. In deze grafkelder ligt ook zijn broer Peter Hermanus van der Wedden.

Voorganger:
Johannes Gerardus de Groot Schimmel
Burgemeester van Hurwenen
10 februari 1894 – 1 januari 1899
Opvolger:
Hendrik de Visser
Bronnen, noten en/of referenties
  1. a b Regionaal Archief Rivierenland - Overlijdensakte Hendrik Pieter Martinus Willem van der Wedden, 01-01-1899, aktenummer 1. Geraadpleegd op 6 juli 2015.
  2. ^ (nl) Hooghoff, Pieke, Bandoeng aan de Waal, Indische Nijmegenaren in het begin van de twintigste eeuw, Boekhandel Roelants, Nijmegen, 2000, 95 blz. ISBN 9789074241069.
  3. ^ Notulen raadsvergadering van 5 maart 1894, archief gemeente Hurwenen, 1/8
  4. ^ Notulen raadsvergadering van 18 januari 1895, archief gemeente Hurwenen, 1/8
  5. ^ Notulen raadsvergadering van 25 april 1896, archief gemeente Hurwenen, 1/8
  6. ^ Krantenbank Zeeland - De Zeeuw - 5 januari 1899 - pag. 2. Geraadpleegd op 6 juli 2015.
  7. ^ Krantenbank Zeeland - Middelburgsche Courant - 5 januari 1899 - pag. 2, Verschillende berichten. Geraadpleegd op 6 juli 2015.
  8. ^ Ingekomen stukken 1899, nummer 1, archief gemeente Hurwenen, 1/58
Dit artikel is gebaseerd op deze versie van een artikel op Wikipedia. Wikipedia-logo-v2.svg